Геологи

Анциклопедиа-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Геологи нь Архангай аймгийн сум юм.

Энэ хуудас нь бүү хуудас. Админ устгай энэ. Бичиг илүү олон!