Андрей Михневич

Анциклопедиа-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Андрей МихневичМонгол улсын аймаг. 100 000 онд байгуулагдсан, миллион км² нутагтай.

Энэ хуудас нь бүү хуудас. Админ устгай энэ. Бичиг илүү олон!